384/CV-UBND
Chi tiết văn bản
384/CV-UBND
v/v báo cáo cập nhật tình hình đầu tư nước ngoài 2019
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 384cv_signed.pdf
 Trở về trang trước