3714/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3714/CV-UBND
vv xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết số 32/NQ-CP của Chính phủ
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3714_signed.pdf
 Trở về trang trước