373/CV-UBND
Chi tiết văn bản
373/CV-UBND
v/v triển khai thực hiện nghị định số 16/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 373cv_signed.pdf
 Trở về trang trước