1614/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1614/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh diện tích khu đất cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng Bảo Huy tại Quyêt định số 3137/QĐ-UBND ngày 04/12/2017 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1614_signed.pdf
 Trở về trang trước