923/CV-UBND
Chi tiết văn bản
923/CV-UBND
V/v sử dụng đất của công ty cổ phần thuỷ sản Hưng Yên tại thại trấn Ân Thi huyện Ân Thi qntq
Ngày ban hành 29/05/2009 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Thanh Quán
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 923.pdf
 Trở về trang trước