1926/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1926/QĐ-UBND
V/v Bổ nhiệm trưởng Ban quản lý các khu Đại học phố Hiến
Ngày ban hành 30/08/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1926.pdf
 Trở về trang trước