675/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
675/QĐ-UBND
V/v phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý trực thuộc Sở Tư Pháp năm 2016
Ngày ban hành 31/03/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 675.pdf
 Trở về trang trước