9/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
9/QĐ-UBND
V/v quy định mức thu quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 12/04/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Bật Khách
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 09.pdf
 Trở về trang trước