403/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
403/QĐ-UBND
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với công ty TNHH GG Việt Nam
Ngày ban hành 30/01/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 403_signed.pdf
 Trở về trang trước