3253/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3253/QĐ-UBND
V/v đổi tên Trung tâm chữa bệnh - giáo dục lao động xã hội thành cơ sở Điều trị nghiện ma túy trực thuộc sở lao động
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3253.pdf
 Trở về trang trước