2691/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2691/QĐ-UBND
v/v bổ nhiệm phó Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ông Vũ Quốc Nghị
Ngày ban hành 28/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2691_signed.pdf
 Trở về trang trước