1615/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1615/QĐ-UBND
v/v giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất của công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bình Minh Hưng yên
Ngày ban hành 30/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1615_signed.pdf
 Trở về trang trước