444/GM-UBND
Chi tiết văn bản
444/GM-UBND
thay đổi thời gian họp giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 ( Hỏa tốc)
Ngày ban hành 10/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời
Tài liệu đính kèm 444_signed.pdf
 Trở về trang trước