3361/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3361/QĐ-UBND
V/v thu hồi đất đã giao cho Ban quản lý dự án kết cấu hạ tầng đô t hị thị xã Hưng Yên nay là thành phố Hưng Yên tại quyết định số 1257 ngày 04/6/2004 của UBND tỉnh giao đất tại phường Hiến Nam thành phố Hưng Yên cho UBND phường Hiến Nam để xây dựng khu tái định cư mới phia sau Viện KIểm sát nhân dân
Ngày ban hành 29/12/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3361_signed.pdf
 Trở về trang trước