2502/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2502/CV-UBND
v/v triển khai thực hiện dự án Điều tra đánh giá phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về nguồn thải
Ngày ban hành 30/08/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2502_signed.pdf
 Trở về trang trước