3125/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3125/CV-UBND
v/v góp ý vào Dư thảo chương trình quốc gia hỗ trợ DNNVV khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành chăn nuôi giá trị giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3125_signed.pdf
 Trở về trang trước