2483/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2483/QĐ-UBND
V/v Ban hành Danh mục nhiệm vụ triển khai thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2483_signed.pdf
 Trở về trang trước