3246/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3246/QĐ-UBND
V/v..........Di tích chùa Bà Dề xã Ngọc Lâm huyện Mỹ Hào
Ngày ban hành 30/12/2016 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 3246.pdf
 Trở về trang trước