3124/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3124/CV-UBND
v/v báo cáo tình hình thực hiện các chương trình dự án ODA năm 2019
Ngày ban hành 12/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3124_signed.pdf
 Trở về trang trước