2759/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2759/QĐ-UBND
V/v công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung và thủ tục hành bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở khoa học và công nghệ
Ngày ban hành 11/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2759_signed.pdf
 Trở về trang trước