14/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
14/QĐ-UBND
V/v bải bỏ quyết định số 04/2009/QĐ-UBND tỉnh ngày 27/3/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về cho phép chỉ định thầu đối với dự án có tổng mức đầu tư không quá 5 tỷ
Ngày ban hành 27/05/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định QPPL
Tài liệu đính kèm 14.pdf
 Trở về trang trước