3725/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3725/CV-UBND
v/v tiếp dân đối thoại với công dân về đấu nối sử dụng nước sạch
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Xuân Phương
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3725_signed.pdf
 Trở về trang trước