2429/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2429/QĐ-UBND
V/v..........của công ty cổ phần Tiên Hưng thị trấn Vương huyện Tiên Lữ
Ngày ban hành 30/08/2017 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2429_signed.pdf
 Trở về trang trước