3734/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3734/CV-UBND
v/v tổng kết đánh giá kết quả hoạt động năm 2018 và dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2019
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3734_signed.pdf
 Trở về trang trước