382/CV-UBND
Chi tiết văn bản
382/CV-UBND
v/v lập đơn giá nhân công xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 28/02/2020 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 382cv_signed.pdf
 Trở về trang trước