2167/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2167/CV-UBND
V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư của công ty TNHH một thành viên in tpj chí cộng sản
Ngày ban hành 28/12/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2167.pdf
 Trở về trang trước