1410/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1410/CV-UBND
V/v giải quyết dứt điểm vụ việc tố cáo của công dân ông Nguyễn Tiến Bình
Ngày ban hành 31/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1410.pdf
 Trở về trang trước