3457/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3457/CV-UBND
v/v triển khai thực hiện nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của chính p hủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa cung cấp dịch vụ
Ngày ban hành 29/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3457_signed.pdf
 Trở về trang trước