2693/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2693/QĐ-UBND
v/v phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định số tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất phải nộp của công ty cổ phần xăng dầu Việt Dũng Hưng Yên tại xã Trung Hòa huyện Yên MỸ
Ngày ban hành 28/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2693_signed.pdf
 Trở về trang trước