2511/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2511/QĐ-UBND
v/v phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng khối nhà khám chữa bệnh hành hcinhs trung tâm y tế thị xã Mỹ hào
Ngày ban hành 31/10/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2511_signed.pdf
 Trở về trang trước