2212/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2212/CV-UBND
V/v đề nghị xác nhận liệ sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công
Ngày ban hành 29/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Khắc Hào
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2212.pdf
 Trở về trang trước