3470/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3470/CV-UBND
V/v tham gia ý kiến dự thảo Thông tư
Ngày ban hành 30/11/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Đỗ Cao Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3470_signed.pdf
 Trở về trang trước