2760/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2760/QĐ-UBND
V/v kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hưng yên
Ngày ban hành 11/12/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2760_signed.pdf
 Trở về trang trước