1021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1021/QĐ-UBND
V/v phê duyệt hưởng chế độ bảo hiểm y tế đối với cựu chiến binh theo nghị định số 150/2006 ngày 12/12/2006 của Chính phủ
Ngày ban hành 26/04/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Duy Hưng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1021_signed.pdf
 Trở về trang trước