1626/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1626/QĐ-UBND
v/v thành lập cụm công nghiệp Minh Khai 1 huyện Văn lâm
Ngày ban hành 31/07/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1626_signed.pdf
 Trở về trang trước