1770/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1770/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch đấu thầu công trình di chuyển đường ống cấp nước chợ gạo phường An Tảo thành phố Hưng Yên phục vụ giải phóng mặt bằng QL 38B
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1770.pdf
 Trở về trang trước