2197q/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2197/QĐ-UBND
v/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Trần Cao huyện Phù Cừ năm 2035
Ngày ban hành 30/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2197_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước