3729/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3729/CV-UBND
V/v điều chỉnh diện tích vị trí ranh giới dự án
Ngày ban hành 28/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Ngọc Thuyên
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3729_signed.pdf
 Trở về trang trước