1235/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1235/QĐ-UBND
v/v phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất (K) làm căn cứ tính tiền bồi thường phục vụ GPMB khi nhà nước thu hồi đất để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại xã Hùng An huyện Kim Động
Ngày ban hành 30/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1235q_signed.pdf
 Trở về trang trước