48/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
48/QĐ-UBND
V/v thay thế giấy chứng nhận đầu tư 05101000134 của UBND tỉnh Hưng Yên cấp ngày 22/8/2008
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Ngọc Quỳnh
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 48_signed.pdf
 Trở về trang trước