2733/CV-UBND
Chi tiết văn bản
2733/CV-UBND
V/v giải quyết đơn của ông phạm Thăng long xã Nhật Tân huyện T iên lữ
Ngày ban hành 28/09/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Bùi Thế Cử
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 2733_signed.pdf
 Trở về trang trước