2174/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2174/QĐ-UBND
v/v giấy phép hoạt động điện lức của công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark
Ngày ban hành 24/09/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2174_signed.pdf
 Trở về trang trước