1760/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1760/QĐ-UBND
v/v trích từ quỹ khen thưởng tỉnh năm 2010 số tiền là 271.840.000 cho các tập thể và cá nhân được tăng thưởng huân chương lao động
Ngày ban hành 31/08/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Thông
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1760.pdf
 Trở về trang trước