Chi tiết văn bản
210/2010/NQ-HĐND
Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011
Ngày ban hành 13/12/2010 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Cường
Chức vụ
Cơ quan ban hành HĐND tỉnh
Phân loại Nghị Quyết
Tài liệu đính kèm 210_2010_NQ-HĐND.doc
 Trở về trang trước