1398/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1398/CV-UBND
V/v góp ý kiến dự thảo quy định chi tiết việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí nhằm xử lý triệt để khắc phục o nhiễm và giảm thiểu suy thoái mô trường cho một số đối tượng thuộc khu vực công tích
Ngày ban hành 30/08/2011 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1398.pdf
 Trở về trang trước