2699/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2699/QĐ-UBND
V/v bổ nhiệm phó giám đốc Đài phát thanh và truyền hình
Ngày ban hành 28/11/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 2699_signed.pdf
 Trở về trang trước