1973/CV-UBND
Chi tiết văn bản
1973/CV-UBND
v/v xem xét cho công ty TNHH LG Electronics Việt Nam Thuê thêm đất để sản xuất
Ngày ban hành 29/11/2012 Hiệu lực văn bản
Người ký Đặng Minh Ngọc
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 1973.pdf
 Trở về trang trước