1241/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1241/QĐ-UBND
v/v phê duyệt quy tình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban quản lý các khu công nghiệp
Ngày ban hành 31/05/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm GK.pdf 1241_signed.pdf
 Trở về trang trước