3708/CV-UBND
Chi tiết văn bản
3708/CV-UBND
Vv chỉ đạo phát triển cây ăn quả theo hướng sản xuất bền vững hiệu quả kinh tế cao
Ngày ban hành 27/12/2018 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Minh Quang
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm 3708_signed.pdf
 Trở về trang trước