1402/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1402/QĐ-UBND
v/v cử cán bộ công chức đi công tác tỉnh ngoài
Ngày ban hành 26/06/2019 Hiệu lực văn bản
Người ký Nguyễn Văn Phóng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 1402_signed_signed.pdf
 Trở về trang trước